Temel Kimyasallar
Nikel Sülfat
Nikel Klorür
Kromik Asit
Sodyum Siyanür
Bakır Siyanür
Potasyum Siyanür
Sodyum Stannat
Asedik Asit
Formik Asit
Fosforik Asit
Nitrik Asit
Okzalik Asit
Sitrik Asit
Hidroklorik Asit (Tuzruhu)
Alüminyum Oksit
Alüminyum Sülfat
Bondal Di For Aluminium
Baryum Karbonat
Baryum Klorür
Blue Boya
Astar Boya
Demir III Klorür
Demir Sülfat
Hidrojen Peroksit
Hidrosülfit
Kobalt Sülfat
Boraks
Tioüre
Kükürt
Önlük
Maske
Ph Kağıdı
Bome
Termometre
Anot Torbası
Plastik Misket
Mısır Talaşı
Eldiven Uzun (Derby)
Metilen Klorid
Per Klor Etilen
Kostik
Soda Karbonat
Soda Kostik Solway
Soda Kostik (Rus Boncuk)
Sodyum Asetat
Sodyum Benzoat
Sodyum Biflorür
Sodyum Bi Karbonat
Sodyum Bikromat
Sodyum Florür
Sodyum Hipofosfit
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Metasilikat
Sodyum Nitrat
Sodyum Nitrit
Sodyum Perborat
Sodyum Potasyum Tartarat
Sodyum Sakkarin
Sodyum Silikat
Sodyum Sitrat
Sodyum Siyanür
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfür
Sodyum Tripolifosfat
Asit Borik Kristal
Asit Borik Toz
Tri Sodyum Fosfat
Tri Klor Etilen
Trilon Bedta
Tri Sodyum Sitrat
Potasyum Bikromat
Potasyum Gümüş Siyanür
Potasyum Karbonat
Potasyum Klorür
Potasyum Permanganat
Potasyum Persülfat
Potasyum Siyanür
Potas Kostik
Amonyum Biflorür
Amonyum Klorür
Amonyum Persülfat
Amonyum Tio Siyanat
Sülfirik Asit
Sülfirik Asit %95 – 97
Sülfamik Asit
Amonyak
Sor Kimya ® 2012 - Tüm Hakları Saklıdır.